พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”

Previous slide
Next slide

บันทึกถ่ายทอดสด [24 เมษายน 2567] Live

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน mai: TERA

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ปี 2566

604.09

กำไรสุทธิ ปี 2566

28.96

สินทรัพย์รวม

330.30

หนี้สินรวม

224.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

105.99

รายได้ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +23.53%

No Data Found

กำไรสุทธิ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +24.41%

No Data Found

ปฏิทินนักลงทุน

Monthly Weekly Daily List
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st กรกฎาคม
No Events
Events for 2nd กรกฎาคม
No Events
Events for 3rd กรกฎาคม
No Events
Events for 4th กรกฎาคม
No Events
Events for 5th กรกฎาคม
No Events
Events for 6th กรกฎาคม
No Events
Events for 7th กรกฎาคม
No Events
Events for 8th กรกฎาคม
No Events
Events for 9th กรกฎาคม
No Events
Events for 10th กรกฎาคม
No Events
Events for 11th กรกฎาคม
No Events
Events for 12th กรกฎาคม
No Events
Events for 13th กรกฎาคม
No Events
Events for 14th กรกฎาคม
No Events
Events for 15th กรกฎาคม
No Events
Events for 16th กรกฎาคม
No Events
Events for 17th กรกฎาคม
No Events
Events for 18th กรกฎาคม
No Events
Events for 19th กรกฎาคม
No Events
Events for 20th กรกฎาคม
No Events
Events for 21st กรกฎาคม
No Events
Events for 22nd กรกฎาคม
No Events
Events for 23rd กรกฎาคม
No Events
Events for 24th กรกฎาคม
No Events
Events for 25th กรกฎาคม
No Events
Events for 26th กรกฎาคม
No Events
Events for 27th กรกฎาคม
No Events
Events for 28th กรกฎาคม
No Events
Events for 29th กรกฎาคม
No Events
Events for 30th กรกฎาคม
No Events
Events for 31st กรกฎาคม
No Events

เอกสารดาวน์โหลด