ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ ปี 2566

604.09

กำไรสุทธิ ปี 2566

28.96

สินทรัพย์รวม

330.30

หนี้สินรวม

224.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

105.99

รายได้ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +23.53%

No Data Found

กำไรสุทธิ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +24.41%

No Data Found

ปฏิทินนักลงทุน

Monthly Weekly Daily List
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1st เมษายน
No Events
Events for 2nd เมษายน
No Events
Events for 6th เมษายน
No Events
Events for 7th เมษายน
No Events
Events for 8th เมษายน
No Events
Events for 12th เมษายน
No Events
Events for 13th เมษายน
No Events
Events for 14th เมษายน
No Events
Events for 15th เมษายน
No Events
Events for 16th เมษายน
No Events
Events for 17th เมษายน
No Events
Events for 18th เมษายน
No Events
Events for 19th เมษายน
No Events
Events for 20th เมษายน
No Events
Events for 21st เมษายน
No Events
Events for 22nd เมษายน
No Events
Events for 23rd เมษายน
No Events
Events for 24th เมษายน
Events for 25th เมษายน
No Events
Events for 26th เมษายน
No Events
Events for 27th เมษายน
No Events
Events for 28th เมษายน
No Events
Events for 29th เมษายน
No Events
Events for 30th เมษายน
No Events

เอกสารดาวน์โหลด