งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
เวลา 18.30 – 20.30 น.

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น