งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
เวลา 18.30 – 20.30 น.

โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม่