งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
เวลา 18.30 – 20.30 น.

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า
หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา