งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
เวลา 18.30 – 20.30 น.

หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย