งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดชลบุรี

4 มีนาคม 2567

Continue Readingงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดขอนแก่น

5 มีนาคม 2567

Continue Readingงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดเชียงใหม่

6 มีนาคม 2567

Continue Readingงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7 มีนาคม 2567

Continue Readingงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) กรุงเทพมหานคร

8 มีนาคม 2567

Continue Readingงานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (Roadshow) กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriters) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

18 มีนาคม 2567

Continue Readingพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriters) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)