พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriters)

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 15.00-16.30 น.
ณ ห้อง B601 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The event is finished.

Date

18 มี.ค. 2024
Expired!

Time

15:00 - 16:30