ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 75 ล้านบาท

(150 ล้านหุ้น @พาร์ 0.50 บาท)