You are currently viewing TERA นำเสนอข้อมูล IPO แก่นักลงทุนเชียงใหม่ มั่นใจศักยภาพการเติบโต

TERA นำเสนอข้อมูล IPO แก่นักลงทุนเชียงใหม่ มั่นใจศักยภาพการเติบโต

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ คุณบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA ร่วมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

TERA นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงานในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการระดมทุน โดยมุ่งเน้นไปที่ ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ในฐานะผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านไอทีแบบครบวงจร ประสบการณ์กว่า 20 ปี มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ พร้อมทีมให้คำปรึกษาและบริการระดับมืออาชีพ

TERA มั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบริษัทได้อย่างครบถ้วน และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม