You are currently viewing TERA โรดโชว์ จ.ขอนแก่น กระแสตอบรับดีเยี่ยม

TERA โรดโชว์ จ.ขอนแก่น กระแสตอบรับดีเยี่ยม

คุณบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และศักยภาพการเติบโตในอนาคตให้กับนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในธุรกิจของ TERA และศักยภาพการเติบโตในอนาคต

TERA มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชั่น ที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน