You are currently viewing โบรกฯ ประสานเสียง เคาะราคาเป้าหมาย TERA ที่ 2.20 – 2.70 บ. เชื่อมั่นศักยภาพ IT Solution Provider เน้นเพิ่มรายได้ประจำสม่ำเสมอ พร้อมลุยให้บริการ T.Cloud ดันผลงาน 3 ปีโตกระฉูด

โบรกฯ ประสานเสียง เคาะราคาเป้าหมาย TERA ที่ 2.20 – 2.70 บ. เชื่อมั่นศักยภาพ IT Solution Provider เน้นเพิ่มรายได้ประจำสม่ำเสมอ พร้อมลุยให้บริการ T.Cloud ดันผลงาน 3 ปีโตกระฉูด