“TERA” ฟอร์มเจ๋ง! เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปีเติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

Continue Reading“TERA” ฟอร์มเจ๋ง! เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปีเติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

“TERA” ฟอร์มเจ๋ง! เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปีเติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

Continue Reading“TERA” ฟอร์มเจ๋ง! เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปีเติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

รายงานพิเศษ : TERA เดินหน้าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หลังฐานะการเงินแกร่งดันผลงานโตปีละกว่า 10%

Continue Readingรายงานพิเศษ : TERA เดินหน้าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หลังฐานะการเงินแกร่งดันผลงานโตปีละกว่า 10%

หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ นาม บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส หรือ TERA เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกก็ไม่ทำให้รายใหญ่ รายย่อยผิดหวัง!!!

Continue Readingหุ้นน้องใหม่ไอพีโอ นาม บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส หรือ TERA เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกก็ไม่ทำให้รายใหญ่ รายย่อยผิดหวัง!!!