You are currently viewing TERA ฟอร์มเจ๋ง เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปี เติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

TERA ฟอร์มเจ๋ง เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก ปักหมุดผลงาน 3 ปี เติบโตเฉลี่ยเกิน 10%