You are currently viewing (TERA) ฮอตสุดๆ ประเดิมวันแรกของการเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 ดีเกินคาด เพราะนักลงทุนเชื่อมั่นฝีมือผู้นำธุรกิจ

(TERA) ฮอตสุดๆ ประเดิมวันแรกของการเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 ดีเกินคาด เพราะนักลงทุนเชื่อมั่นฝีมือผู้นำธุรกิจ