You are currently viewing TERA นำเสนอข้อมูล IPO และศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ. สงขลา

TERA นำเสนอข้อมูล IPO และศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ. สงขลา

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA พร้อมด้วย ดร. สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายปิยะณัฐ สุวรรณอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด (CGSI) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ. สงขลา

 

โดยมีนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

การตอบรับจากนักลงทุน ในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจกับ TERA เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของศักยภาพการเติบโตของธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

การนำเสนอข้อมูล IPO และศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของโรดโชว์ที่ TERA จัดขึ้นเพื่อพบปะนักลงทุนทั่วประเทศ TERA มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO