You are currently viewing TERA เตรียมเข้าตลาด mai ระดมทุน 90 ล้าน หนุนธุรกิจเติบโต มุ่งสู่เป้าหมายผู้นำ IT Solution

TERA เตรียมเข้าตลาด mai ระดมทุน 90 ล้าน หนุนธุรกิจเติบโต มุ่งสู่เป้าหมายผู้นำ IT Solution

บริษัทเทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) จัดทัพโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคมนี้ เพื่อขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น โดยคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์รอบ Q2/67 โดยมีความมั่นใจในการนำเสนอธุรกิจไอทีครบวงจรที่มีพื้นฐานแกร่ง และผลงานโตเด่น โดยได้รวมกำลังเข้าช่วยให้มีการจัดทำโรดโชว์กับบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน โดยมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ด้วยจำนวน 90 ล้านหุ้นภายในไตรมาส 2/2567

โรดโชว์ 5 หัวเมืองใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ

การโรดโชว์นี้เน้นที่การนำเสนอข้อมูลธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ TERA โดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมในหัวเมืองใหญ่ของ 5 จังหวัด โดยเน้นเป็นผู้ให้บริการไอทีครบวงจรในธุรกิจเมกะเทรนด์ และมีการเชื่อมั่นในการตอบรับจากนักลงทุนเนื่องจากมีพื้นฐานแข็งแกร่งและผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ) หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

เสนอขายหุ้นไอพีโอ 90 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ

TERA มีแผนการใช้เงินระดมทุนจาก IPO ในการลงทุนในระบบ Cloud เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ T.Cloud แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ Local Cloud และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เน้นการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องไปในอนาคต โดยการโชว์คุณค่าและความเป็นเลิศของบริการที่นำเสนอ

จุดเด่นบริษัทเทอร์ราไบท์ พลัส (TERA)

TERA มีธุรกิจหลักที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  1. กลุ่มธุรกิจบริการระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการในรูปแบบสมาชิกแบบต่อเนื่อง (Cloud & Recurring Services)
  2. กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (On-Premise Hardware & Cyber Security)
  3. กลุ่มธุรกิจระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การขนส่งกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ (Transportation Management System:TMS) ภายใต้ตราสินค้า “Skyfrog”
  4. กลุ่มธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

นอกจากนี้ TERA ยังมีแผนการขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในอนาคต ด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต