TERA ของดีมาแล้ว เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอให้นักลงทุนรายย่อย ในวันที่ 9-11 เม.ย.67 ราคาหุ้นละ 1.75 บาท โดยมี APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดเข้าตลาลฯ ปลายเดือนนี้

Continue ReadingTERA ของดีมาแล้ว เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอให้นักลงทุนรายย่อย ในวันที่ 9-11 เม.ย.67 ราคาหุ้นละ 1.75 บาท โดยมี APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดเข้าตลาลฯ ปลายเดือนนี้

“เทอร์ราไบท์ พลัส” มุ่งหน้าเข้า mai ระดมทุนขยาย Cloud-ERP เสริมแกร่งหนุนโตยั่งยืน

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 แล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น…

Continue Reading“เทอร์ราไบท์ พลัส” มุ่งหน้าเข้า mai ระดมทุนขยาย Cloud-ERP เสริมแกร่งหนุนโตยั่งยืน